Κατασκευή και τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας στη θάλασσα.